Disse vilkår styrer brugen af ​​internet forummet på https://talk.vfr.dk. For at bruge forummet skal du acceptere disse vilkår med vfr.dk, den klub, der driver forummet.

Klubben kan måske tilbyde andre produkter og tjenester på forskellige vilkår. Disse vilkår gælder kun for brug af forummet.

Spring til:

Vigtige vilkår

Disse vilkår inkluderer en række vigtige bestemmelser, der påvirker dine rettigheder og ansvar, såsom ansvarsfraskrivelsen i Ansvarsfraskrivelse, begrænsninger for klubbens ansvar over for dig i Ansvarsbegrænsninger, din aftale om at dække klubben for skader forårsaget af dit misbrug af forummet i Ansvar for din brug, og en aftale om at mægle tvister i Tvister.

Din tilladelse til at bruge forummet

Med forbehold af disse vilkår giver klubben dig tilladelse til at bruge forummet. Alle skal acceptere disse vilkår for at bruge forummet.

Betingelser for brug af forummet

Din tilladelse til at bruge forummet er underlagt følgende betingelser:

 1. Du skal være mindst tretten år gammel.

 2. Du må ikke længere bruge forummet, hvis klubben kontakter dig direkte og fortæller dig at du ikke må det.

 3. Du skal bruge forummet i overensstemmelse med acceptabel brug og standarder for indhold.
  Acceptabel brug og indholdsstandarder.

Acceptabel brug

 1. Du kan ikke bryde loven ved brug af forummet.

 2. Du må ikke bruge eller prøve at bruge en andens konto på forummet uden deres udtrykkelige tilladelse.

 3. Du må ikke købe, sælge eller på anden måde handle med brugernavne eller andre unikke identifikatorer på forummet.

 4. Du må ikke sende reklamer, kædebreve eller andre anmodninger gennem forummet eller bruge forummet til at indsamle adresser eller andre personlige data til kommercielle postlister eller databaser.

 5. Du må ikke automatisere adgangen til forummet eller overvåge forummet, f.eks. Med en webcrawler, browser-plug-in eller tilføjelse eller andet computerprogram, der ikke er en webbrowser. Du må gennemgå forummet for at indeksere det for en offentligt tilgængelig søgemaskine, hvis du styrer en.

 6. Du må ikke bruge forummet til at sende e-mails til distributionslister, nyhedsgrupper eller gruppepostaliaser.

 7. Du må ikke fejlagtigt antyde, at du er tilknyttet eller godkendt af klubben.

 8. Du må ikke hyperlinke til billeder eller andet ikke-hypertekstindhold på forummet på andre websider.

 9. Du må ikke fjerne markeringer, der viser ejerskab fra materiale, du downloader fra forummet.

 10. Du må ikke vise nogen del af forummet på andre websteder med <iframe>.

 11. Du må ikke deaktivere, undgå eller omgå nogen sikkerheds- eller adgangsbegrænsninger i forummet.

 12. Du må ikke belaste forumets infrastruktur med en urimelig mængde anmodninger eller anmodninger der er designet til at pålægge en urimelig belastning på informationssystemer, der ligger til grund for forummet.

 13. Du må ikke efterligne andre gennem forummet.

 14. Du må ikke opmuntre eller hjælpe nogen i strid med disse vilkår.

Indholdsstandarder

 1. Du må ikke indsende indhold til forummet, der er ulovligt, stødende eller på anden måde skadeligt for andre. Dette inkluderer indhold, der er chikanerende, upassende eller voldeligt.

 2. Du må ikke indsende indhold til forummet, der overtræder loven, krænker andres immaterialrettigheder, krænker nogens privatliv eller overtræder aftaler, du har med andre.

 3. Du må ikke indsende indhold til forummet, der indeholder skadelig computerkode, såsom computervirus eller spyware.

 4. Du må ikke indsende indhold til forummet som en simpel pladsholder, for at indeholde en bestemt adresse, brugernavn eller anden unik identifikator.

 5. Du må ikke bruge forummet til at videregive oplysninger, som du ikke har ret til at videregive, såsom andres fortrolige eller personlige oplysninger.

Håndhævelse

Klubben kan undersøge og retsforfølge overtrædelser af disse vilkår i videst muligt omfang. Klubben kan underrette og samarbejde med retshåndhævende myndigheder om retsforfølgning af lovovertrædelser og disse vilkår.

Klubben forbeholder sig ret til at ændre, redigere og slette indhold på forummet af en hvilken som helst grund. Hvis du mener, at nogen har sendt indhold til forummet i strid med disse betingelser, skal du straks kontakte os.

Din konto

Du skal oprette og logge ind på en konto for at bruge nogle af forummets funktioner.

For at oprette en konto skal du give nogle oplysninger om dig selv. Hvis du opretter en konto, accepterer du, som minimum, at angive en gyldig email-adresse og at holde denne adresse opdateret. Du kan til enhver tid lukke din konto ved at e-maile bestyrelse@vfr.dk.

Du accepterer at være ansvarlig for alle handlinger, der foretages ved hjælp af din konto, uanset om det er godkendt af dig eller ej, indtil du enten lukker din konto eller underretter klubben om, at din konto er kompromitteret. Du accepterer straks at underrette klubben, hvis du har mistanke om, at din konto er kompromitteret. Du accepterer at vælge en sikker adgangskode til din konto og holde den hemmelig.

Klubben kan begrænse, suspendere eller lukke din konto på forummet i henhold til dets politik for håndtering af copyrightrelaterede fjernelsesanmodninger, eller hvis klubbne med rimelighed mener, at du har brudt nogen regel i disse vilkår.

Dit indhold

Intet i disse vilkår giver virksomheden ejendomsrettigheder til immaterialrettigheder, som du deler med forummet, såsom dine kontooplysninger, indlæg eller andet indhold, du sender til forummet. Intet i disse vilkår giver dig nogen ejendomsret til klubbens immaterialrettigheder.

Mellem dig og klubben forbliver du eneansvarlig for det indhold, du sender til forummet. Du accepterer, at du ikke må antyde, at det indhold du sender til forummet, er sponsoreret eller godkendt af klubben, hvis dette ikke passer. Disse vilkår forpligter ikke klubben til at gemme, vedligeholde eller levere kopier af det indhold, du sender, og til at ændre det i henhold til disse vilkår.

Indhold, du sender til forummet, tilhører dig, og du beslutter, hvilken tilladelse du vil give andre til det. Men i det mindste giver du licens til klubben til at levere indhold, som du sender til forummet til andre brugere af forummet. Denne særlige licens giver klubben mulighed for at kopiere, offentliggøre og analysere indhold, du sender til forummet.

Når indhold, du sender, fjernes fra forummet, hvad enten det er dig eller klubben, slutter klubbens særlige licens, når den sidste kopi forsvinder fra klubbens sikkerhedskopier, cacher og andre systemer. Andre licenser, du anvender på indhold, du sender, såsom Creative Commons licenser kan fortsætte, efter at dit indhold er fjernet. Disse licenser kan give andre eller klubben selv ret til at dele dit indhold via forummet igen.

Andre, der modtager indhold, du sender til forummet, kan overtræde de vilkår, som du giver licens til dit indhold på. Du accepterer, at klubben ikke hæfter over for dig for disse overtrædelser eller deres konsekvenser.

Dit ansvar

Du accepterer at holde klubben skadesløs i juridiske krav fra andre, der er relateret til din overtrædelse af disse vilkår, eller andre, der bruger din konto på forummet, overtræder disse vilkår. Både du og klubben er enige om at underrette den anden side om eventuelle juridiske krav, som du muligvis skal holde klubben skadesløs for, hurtigst muligt. Hvis klubben ikke straks underretter dig om et juridisk krav, behøver du ikke at kompensere klubben for skader, som du kunne have forsvaret dig imod eller mildnet med hurtigere varsel. Du accepterer at tillade klubben at kontrollere efterforskning, forsvar og bilæggelse af juridiske krav, som du er nødt til at holde klubben skadesløs for, og at samarbejde om disse bestræbelser. Klubben accepterer ikke at acceptere forlig, der indrømmer skyld for dig eller pålægger dig forpligtelser uden din forudgående aftale.

Ansvarsfraskrivelse

Du accepterer al risiko for at bruge forummet og indholdet på forummet. Så vidt lovgivningen tillader, leverer klubben og dens leverandører forummet som det er uden nogen som helst garanti.

Forummet kan hyperlink til og integrere fora og tjenester, der drives af andre. Klubben giver ingen garanti for tjenester, der drives af andre, eller indhold, de måtte levere. Brug af tjenester, der drives af andre, kan være underlagt andre vilkår mellem dig og den ene kørende tjeneste.

Ansvarsbegrænsninger

Hverken klubben eller dets leverandører hæfter over for dig for kontraktbrud, som klubben ikke med rimelighed kunne have forudset, da du accepterede disse vilkår.

Så vidt loven tillader, er det samlede ansvar over for dig for krav af enhver art, der er relateret til forummet eller indholdet på forummet, begrænset til $ 50.

Feedback

Klubben hilser dit feedback og forslag til forummet velkommen. Se afsnittet Kontakt nedenfor, for måder at komme i kontakt med os på.

Du accepterer, at klubben er fri til at handle på feedback og forslag, du giver, og at klubben ikke behøver at meddele dig, at din feedback blev brugt, få din tilladelse til at bruge den eller betale dig. Du accepterer, ikke at sende feedback eller forslag, som du mener kan være givet til dig eller andre som fortroligt eller beskyttede.

Ophør

Enten du eller klubben kan når som helst afslutte aftalen, der er skrevet ud i disse vilkår. Når vores aftale slutter, slutter også din tilladelse til at bruge forummet.

Følgende bestemmelser overlever slutningen af ​​vores aftale: Dit indhold, Feedback, Dit ansvar, Ansvarsfraskrivelser, Ansvarsbegrænsninger, and Generelle vilkår.

Tvister

Danmark (staten) styrer enhver tvist, der er relateret til disse vilkår eller din brug af forummet.

Du og klubben accepterer kun at anmode om påbud i forbindelse med disse vilkår ved stats- eller føderal domstol i Danmark. Hverken du eller klubben vil gøre indsigelse mod myndighed, forum eller mødested for disse domstole.

Bortset fra at anmode om et påbud eller om krav i henhold til loven om computerbedrageri og -misbrug, vil du og klubben løse enhver tvist ved bindende American Arbitration Association-voldgift. Voldgift følger AAA’s kommercielle voldgiftsregler og supplerende procedurer for forbrugerrelaterede tvister. Voldgift finder sted i Danmark. Du vil bilægge enhver tvist som enkeltperson og ikke som en del af en gruppesag eller anden repræsentativ procedure, hverken som sagsøger eller klassemedlem. Ingen voldgiftsmand konsoliderer enhver tvist med anden voldgift uden virksomhedens tilladelse.

Enhver voldgiftskendelse inkluderer omkostninger til voldgift, rimelige advokatsalærer og rimelige omkostninger for vidner. Du og klubben kan optage voldgiftskendelser i enhver domstol med myndighed.

Almindelige vilkår

Hvis en bestemmelse i disse vilkår ikke kan håndhæves som skrevet, men kan ændres for at den kan håndhæves, skal bestemmelsen ændres i det mindst mulige omfang for at gøre at den kan håndhæves. Ellers bør denne bestemmelse fjernes.

Du tildeler muligvis ikke din aftale med klubben. Klubben kan overdrage din aftale til ethvert tilknyttet selskab, ethvert andet selskab, der får kontrol over klubben, eller ethvert andet selskab, der køber aktiver i det selskab, der er relateret til forummet. Ethvert forsøg på at omgå disse vilkår har ingen juridisk virkning.

Hverken udøvelsen af ​​nogen rettighed i henhold til denne aftale eller afkald på enhver overtrædelse af denne aftale frafalder nogen anden overtrædelse af denne aftale.

Disse vilkår indeholder alle vilkårene for aftale mellem dig og klubben om brug af forummet. Disse vilkår erstatter helt alle andre aftaler om din brug af forummet, skrevet eller ej.

Kontakt

Du kan underrette klubben under disse vilkår og sende spørgsmål til klubben på bestyrelse@vfr.dk.

Klubben kan underrette dig under disse vilkår ved hjælp af den email-adresse, du angiver for din konto på forummet, eller ved at sende en besked til startsiden for forummet eller din kontoside.

Ændringer

Klubben opdaterede sidst disse vilkår den 12. juli 2018 og kan opdatere disse vilkår igen. Klubben vil sende alle opdateringer til forummet. For opdateringer, der indeholder væsentlige ændringer, accepterer klubben at emaile dig, hvis du har oprettet en konto og angivet en gyldig email-adresse. Klubben kan også annoncere opdateringer med specielle beskeder eller advarsler på forummet.

Når du først har fået en opdatering af disse vilkår, skal du acceptere de nye vilkår for at fortsætte med at bruge forummet.